Deetman: taken van de kerk

Wim Deetman tijdens symposium over ontkerkelijking: ziet nog steeds een rol voor de kerken.

Op diaconaal gebied: de overheid kan niet alles meer, zoals we in de jaren zestig dachten. Taken worden door de landelijke overheid afgestoten naar gemeenten. Burgers zullen meer zelf moeten gaan doen.

Als moreel baken: na zijn onderzoek over het seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke Kerk is hem dat nog meer duidelijk gemaakt. In vele reacties, met name van katholieken kwam de vraag naar voren tot welk instituut men zich moet wenden als de Kerk zich zelf niet meer houdt aan de normen die zij uitdraagt.

Scroll naar boven