Schrijft over geschiedenis en religie
 

Geschiedenis

Industriële geschiedenis Breda

Industrie in Breda van 1850 tot 1950

Tot 1850 kende Breda geen industrie van betekenis. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstonden bedrijven die ver buiten de stad bekend werden: Kwatta, Etna, De Drie Hoefijzers. Na 1950 verdwenen ze of ze werden overgenomen door internationale concerns.

De Belcrum: het eerste industriegebied van Breda

Tot de Eerste Wereldoorlog voerde de gemeente Breda geen actief industriebeleid. Dat werd anders toen de gemeente een gebied ten noorden van de stad bouwrijp maakte voor industrieën.

Geschiedenis gezondheidszorg

Borstvoeding en bescherming van zuigelingen

De kindersterfte in Breda was tot 1920 bijzonder hoog. Een initiatief van een aantal vooraanstaande dames leidde tot betere zorg voor zuigelingen.

Kerkgeschiedenis

Geschiedenis Sacramentskerk Breda

Foto: G. Lanting/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Andere jubileum- en gedenkboeken:

• 125 jaar Rode Kruis in Breda en omgeving (1995)

• Van Moederheil tot Valkenhorst. Een geschiedschrijving (1995)

• Aula Dei. 70 jaar Sacramentskerk Breda (1996)

• Geschiedenis Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch (1998)

• De Congregatie van Zusters van Liefde van O.L.Vrouw Moeder van Barmhartigheid buiten Nederland, ’s-Hertogenbosch (1999)

• Bouwen aan zorg voor ouderen: de Plebaan van der Madenstichting 1962–1999 (2000)

• Tussen zorg en genezing: 125 jaar Carolus-ziekenhuis ’s-Hertogenbosch (2001)

• De weg naar deSuite: geschiedenis van de Roosendaalse muziekschool 1950–2001 (2001)

• Villa Elsa (Landgoed en woonhuis bij Vught) (2003)

• Zeven eeuwen Bovendonk Seminarie en conferentieoord te Hoeven (2003)

• Honderd jaar Kruisvereniging Breda (2003

• ‘God is een vader der weesen’. De geschiedenis van de protestantse weeshuizen in Breda (2004)