Misbruik en het concilie

Vanaf de jaren zestig nam het aantal gevallen van misbruik in de rooms-katholieke Kerk in Ierland fors toe. Heeft dat iets te maken met het Tweede Vaticaans Concilie? Wie van mening is dat de Kerk toen de weg is kwijtgeraakt, wil dat graag geloven.

Het orthodoxe Catholic World Report legt een ander verband. Sinds de jaren zestig werd het kerkelijk recht steeds minder toegepast. Dit was een reactie tegen de overdreven nadruk die er binnen de Kerk op wetten en regeltjes was gelegd. Niet de wet, maar de liefde moest voorop staan.

In een artikel in Catholic World Report wijst Michael Kelly, adjunct-hoofdredacteur van The Irish Catholic erop dat men in de jaren zestig vaak de hand lichtte met de strenge straffen die het kerkelijk recht aan misbruik verbond. In plaats daarvan werd gekozen voor een therapeutische behandeling van de dader. En zoals hij in een tweet onderstreepte: “I think the point is the ‘Church of love’ extended to the perpetrators but not those who had suffered…”

Scroll naar boven