Landgoederen in Noord-Brabant

Noord-Brabant telt een groot aantal landgoederen van diverse aard: zomerverblijven van gegoede inwoners van de provincie, voormalige burchten, heideontginningen, maar ook voormalige kloosters met bijbehorende landbouwgronden. Over 150 van deze landgoederen gaat het boek dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van Brabants Landschap en het twintigjarig bestaan van Brabants Particulier Grondbezit. Deze beide organisaties – die dus samen honderd jaar bestaan – ontfermen zich over de landgoederen nu ze voor particulieren niet meer te onderhouden zijn en de religieuze ordes en congregaties vrijwel zijn verdwenen.

Auteur van het boek is Thijs Caspers, medewerker van Brabants Landschap. Als kenner van de flora en fauna van de provincie én als historicus weet hij met de hulp van vele deskundigen op een luchtige manier de natuur en de geschiedenis van de buitenplaatsen te schetsen. Daarbij vergeet hij de mens niet: van deze soort hebben er enkele merkwaardige exemplaren rondgelopen rond de kloosters en kastelen.

Zowel tekst als foto’s – het overgrote deel is van Huub Smeding – willen een impressie geven van het heden en verleden van de landgoederen. Dat is mede dankzij de prachtige uitvoering van het boek helemaal gelukt. Korte schetsen van de context waarin de landgoederen zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld geven het boek een diepgang: een waardevol boek over waardevolle landgoederen.

Thijs Caspers, Landgoederen in Noord-Brabant. Het lief en leed dat landgoed heet, Brabants Landschap & Brabants Particulier Grondbezit, Pictures Publishers, 486 p. € 39,95

Scroll naar boven