Schrijft over geschiedenis en religie
 

Een intellectueel leest Katholiek Nieuwsblad — en meer

Waarom lees je als intellectueel een derderangs blaadje als het Katholiek Nieuwsblad (KN) vroeg @roomsmeisje me in een tweet. Die vraag is moeilijk binnen de limiet van 140 woorden te beantwoorden.

Ik vind het blad moeilijk te kwalificeren. Daarvoor is de kwaliteit te wisselend. Soms staan er dingen in die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Zoals de manier waarop KN een vete uitvecht met katholiek.nl. Maar in het algemeen kun je niet stellen dat dit blad een roomse versie van GeenStijl.nl is.

Iets van anti-intellectualisme schemert er wel eens door de kolommen van het Katholiek Nieuwsblad. Dat lijkt me te maken te hebben met het ontstaan van het blad in de jaren tachtig. De polarisatie binnen de rooms-katholieke Kerk in Nederland was op haar hoogtepunt en in de media hadden progressieve intellectuelen het hoogste woord. Het KN werd een vluchthaven voor een belangrijke zwijgende minderheid. Of het een meerderheid was, durf ik niet te zeggen. Wel heeft is de aanhang van het KN zo groot dat het blan in tegenstelling tot de progressieve Acht-meibeweging nog steeds bestaat.

Of hierdoor het voortbestaan en het bestaansrecht van het Katholiek Nieuwsblad verzekerd zijn, betwijfel ik. Jongere katholieken die de tijd van de polarisatie na het Tweede Vaticaans Concilie niet meer hebben meegemaakt, zijn niet meer geïnteresseerd in de tegenstellingen van toen. Het lijkt mij dat een Nederlandse versie van de Amerikaanse National Catholic Reporter meer aan hun behoeften zou voldoen. Maar het Nederlandse taalgebied is te klein om voldoende middelen te genereren voor een katholiek tijdschrift van die kwaliteit.

Eigenlijk zou het Katholiek Nieuwsblad wel een snufje Tertio kunnen gebruiken. Dit Vlaamse katholieke weekblad geeft al meer dan tien jaar achtergronden bij het nieuws. Deze week brengt het een dossier over de evolutieleer. De toon misschien wel een beetje geleerd, maar de benadering is lang niet zo eenzijdig als die van het Katholiek Nieuwsblad dat vooral intelligent design propageert.

Hetzelfde geldt voor het artikel over vijf jaar bankencrisis. Hierin wordt onder meer gewezen op de ernstige sociale gevolgen die de crisis heeft voor de bevolking van landen als Griekenland en Spanje. Voor wie moe wordt van de voortdurende euro-scepsis van het KN een verademing. Tertio biedt tegenwoordig ook een online-abonnement aan. Dit is goedkoper dan een papieren internationaal abonnement en het blad is direct na verschijnen op dinsdag beschikbaar. Wachten tot het op vrijdag of soms zelfs pas op maandag in de Nederlandse bus valt, is niet meer nodig.