Schrijft over geschiedenis en religie
 

Liturgisch reveil

Magister Jo Hermans was gevraagd om zich vooral te richten op de liturgievernieuwing in Nederland na het Tweede Vaticaans Concilie. Velen hebben zich ingezet voor de vernieuwing van de liturgie, aldus Hermans. Maar het ging samen met een groeiend gevoel van autonomie. Ook de bisschoppen legden meer verantwoordelijkheden bij de gelovigen. Maar door tekort schietende katechese verdween de kennis van de katholieke geloofstaal. Daarom vond men de taal van de liturgie vreemd en ging men die taal aanpassen.

De bisschoppen voeren nu authentieke vernieuwingen volgens de principes van Sacrosanctum concilium door. Het is tijd voor een nieuw liturgisch reveil. Christus moet weer het uitgangspunt van de liturgie worden.