Schrijft over geschiedenis en religie
 

Receptie van Vaticanum II

”We zijn nog lang niet klaar met het begrijpen van de diepte van Vaticanum II”, aldus prof. Herwi Rikhof in zijn bijdrage over Lumen gentium. Zo’n document heeft een ontstaansgeschiedenis en een receptiegeschiedenis. Dat wil zeggen dat het denken erover eigenlijk pas begint als het gereed is.

Dat gebeurde ook met de constitutie Dei verbum waar mgr. Liesen over sprak. Deze constitutie gaat onder meer over de studie van de bijbel. De constitutie accepteert de studie van de bijbel als een historisch document. Er zijn theologen die vooral dat benadrukken. Maar als je de bijbel alleen op die manier bestudeert, blijft er alleen een historisch document over, aldus de bisschop. Daarmee ging hij in tegen opvattingen die de constitutie te eenzijdig willen afleggen.