Paus Johannes XXIII

Artikel voor Lucepedia

Op 27 april 2012 begon in Rome de plenaire assemblee van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen die aandacht besteedt aan de vijftigste verjaardag van de encycliek ‘Pacem in Terris’ (Vrede op aarde). Deze encycliek van paus Johannes XXIII was een pleidooi voor wereldvrede en ontwapening. De paus had in oktober 1962 bemiddeld tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie toen een nucleair conflict over de plaatsing van raketten op Cuba dreigde.

De encycliek is een belangrijk document voor de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Onder meer het belang van de mensenrechten wordt erin onderstreept en van een internationale rechtsorde die is gebaseerd op overeenstemming en niet op het recht van de sterkste.

Lees meer over paus Johannes XXIII en de encycliek Pacem in Terris op Lucepedia.

Scroll naar boven